''Ακόμα και νεκρός, δε θα φύγω από εδώ..." π. Ιουστίνος